Polityka prywatności

Jialian (Jiaxi) Printing & Dyeing Co., Ltd. (zwane dalej również „Jialian”, „my”, „nas”, „nasz” i „Firma”) szanuje Twoją prywatność.Przeczytaj poniższe, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce prywatności („niniejsza Polityka”).Niniejsza Polityka dotyczy stron internetowych, produktów i usług Jialian, które wyświetlają lub udostępniają linki do niniejszej Polityki.W szczególności niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez Jialian Printing & Dyeing Co., Ltd. (adres: Industrial Park, Nansiba,Tongchuan Town, Santai County, Mianyang, Sichuan, China), a Jialian jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe.

 

Niniejsza Polityka opisuje, w jaki sposób Jialian przetwarza Twoje dane osobowe, ale może nie dotyczyć wszystkich możliwych scenariuszy przetwarzania danych.Jialian może poinformować Cię o gromadzeniu danych dotyczących produktu lub usługi za pomocą dodatkowych zasad lub powiadomień dostarczonych przed ich zebraniem.

 

Niniejsza Polityka opisuje:

 

1. Jak zbieramy Twoje dane osobowe?

2. Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

3. Twoje prawa

4. Jak chronimy i przechowujemy Twoje dane osobowe?

5. Aktualizacje niniejszej polityki

 

1. Jak zbieramy Twoje dane osobowe?

 

Dane osobowe to wszelkie dane, które samodzielnie lub łącznie z innymi danymi mogą służyć do identyfikacji osoby fizycznej.Bezpośrednio przekazujesz nam takie dane, gdy korzystasz z naszych stron internetowych, produktów lub usług lub wchodzisz z nami w interakcję.Możemy również pozyskiwać dane, rejestrując sposób interakcji z naszymi stronami internetowymi, produktami lub usługami.Dane osobowe, które zbieramy w zależności od tego, w jaki sposób wchodzisz w interakcję z Jialian, na przykład odwiedzana strona internetowa lub produkty i usługi, z których korzystasz.W niektórych przypadkach możesz zrezygnować z ujawniania swoich danych osobowych firmie Jialian.Jednak niepodanie Jialian pewnych danych może oznaczać, że nie możemy dostarczyć Ci niektórych produktów lub usług lub odpowiedzieć na zgłoszony przez Ciebie problem.Dane osobowe, które możemy gromadzić, obejmują:

 

(1)Osobiste dane kontaktowe.Gdy kontaktujesz się z nami, przekazujesz nam sugestie lub pytania, uczestniczysz w działaniach na miejscu lub w wirtualnych działaniach, subskrybujesz najnowsze wiadomości itp., możesz zostawić swoje dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, nazwę firmy, stanowisko, adres e-mail, telefon itp.

 

(2)Dane urządzenia i sieci.Zbieramy powiązane informacje o urządzeniu podczas korzystania z produktów i usług Jialian, takie jak typ urządzenia, nazwa lub model urządzenia, identyfikator urządzenia, typ i wersja systemu operacyjnego, typ przeglądarki i inne informacje.

 

(3)Interaktywne dane rekordu.Takie dane będą gromadzone, gdy przekazujesz nam i treść wiadomości, które do nas wysyłasz, takie jak informacje dotyczące zapytań, pytania lub informacje, które podajesz w celu obsługi klienta.Na przykład żądanie informacji, które nam przekazujesz, w tym informacje dotyczące zapytania, które wprowadzasz lub pytania lub informacje, które przekazujesz do obsługi klienta.Twoja komunikacja jest rejestrowana online lub przez telefon i e-maile, uczestnicząc w działaniach na miejscu lub wirtualnych itp.

 

2. Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących celach:

 

(1)Wypełnianie Państwa zleceń dotyczących transakcji lub usług, w tym realizacja zamówień;dostarczanie, aktywowanie lub weryfikacja produktów lub usług;uczestniczenie w działaniach na miejscu lub wirtualnych;spełnianie Twoich próśb o zmiany lub dostarczanie żądanych informacji (takich jak materiały marketingowe dotyczące produktów i usług);oraz zapewnienie wsparcia technicznego.

(2)Kontaktowanie się z Tobą za Twoją zgodą;przesyłanie Ci informacji o produktach i usługach, które mogą Cię zainteresować;zapraszanie Cię do udziału w działaniach Jialian (w tym promocyjnych), ankietach rynkowych lub ankietach satysfakcji;lub wysyłanie Ci informacji marketingowych.

 

Jeśli nie chcesz otrzymywać tego typu informacji, możesz w każdej chwili zrezygnować.

 

3. Twoje prawa

Prosimy o podanie dokładnych danych osobowych.Jialian dołoży wszelkich starań, aby zachować dokładność i integralność danych osobowych oraz ich aktualizację na czas.

 

Zgodnie z prawem, możesz (1) mieć prawo dostępu i kopiowania swoich określonych danych osobowych, które zebraliśmy;(2) zażądać od nas aktualizacji lub poprawienia niedokładności Twoich danych osobowych;(3) odmówić lub ograniczyć przetwarzanie Twoich danych osobowych pod pewnymi warunkami;(4) poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych;(5) Poproś nas o wyjaśnienie zasad przetwarzania danych osobowych.Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami.Ze względów bezpieczeństwa możesz złożyć pisemną prośbę.Odmówimy przetwarzania żądań, jeśli uznamy, że takie żądania są oszukańcze, niewykonalne lub naruszają prywatność innych osób.

 

Zgodnie z prawem możesz w dowolnym momencie wycofać zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie wyrażonych przez Ciebie zgód.Wycofanie zgody nie wpłynie jednak na legalność i ważność przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, na które wyraziłeś zgodę przed jej wycofaniem, ani nie będzie miało wpływu na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych zgodnie z prawem.

 

4. Jak chronimy i przechowujemy Twoje dane osobowe?

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne.Stosujemy odpowiednie środki fizyczne, zarządcze i techniczne, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, wykorzystaniem, modyfikacją, uszkodzeniem lub utratą.Na przykład używamy technologii kryptograficznych w celu zapewnienia poufności danych, mechanizmów ochrony w celu zapobiegania atakom oraz mechanizmów kontroli dostępu, aby umożliwić dostęp do danych osobowych tylko autoryzowanemu.Prowadzimy również szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony prywatności dla pracowników, aby podnieść ich świadomość w zakresie ochrony danych osobowych.Jialian zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych;należy jednak pamiętać, że żaden środek bezpieczeństwa nie jest doskonały.

 

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce, chyba że inne przedłużenie okresu przechowywania jest wymagane lub dozwolone przez prawo.Okres przechowywania danych może się różnić w zależności od scenariusza, produktu i usługi.Standardy stosowane przez Jialian do określenia okresu przechowywania są następujące: czas wymagany do przechowywania danych osobowych w celu realizacji celów biznesowych, w tym dostarczania produktów i usług;prowadzenie odpowiedniej dokumentacji transakcyjnej i biznesowej;kontrolowanie i ulepszanie wydajności i jakości produktów i usług;zapewnienie bezpieczeństwa systemów, produktów i usług;obsługa ewentualnych zapytań lub reklamacji użytkowników oraz lokalizowanie problemów;czy użytkownik wyraża zgodę na dłuższy okres przechowywania;oraz czy przepisy prawa, umowy i inne ekwiwalenty mają specjalne wymagania dotyczące zatrzymywania danych;itp.

 

Możesz również zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji w otrzymanej wiadomości e-mail.Po anulowaniu przestaniemy dostarczać produkty i usługi za pośrednictwem Twojego konta i usuniemy odpowiednie dane osobowe, pod warunkiem, że usunięcie nie jest inaczej określone przez specjalne wymogi prawne.

 

5. Aktualizacje niniejszej polityki

Jialian zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszego Powiadomienia w dowolnym momencie.Jeśli niniejsze Zawiadomienie będzie od czasu do czasu aktualizowane, Jialian opublikuje zawiadomienie o zmianie za pośrednictwem różnych kanałów, na przykład publikując najnowszą wersję na naszej oficjalnej stronie internetowej:https://www.ganlion.com.

 

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2022